Deklaracja RODO

Administratorem Państwa danych osobowych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, osób do kontaktu oraz osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Z późniejszymi zmianami w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie):

1. P&P Solutions Piotr Grzejszczak w Warszawie ul Herbsta 1, 02-784 Warszawa zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, REGON: 140145336, NIP:9511842466, telefon 22 49-94-372

2. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania usług, umów:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest nam potrzebne do wykonania umowy zawartej z Państwem w tym do (podstawa z art. 6, ust 1 lit. B RODO)
 • umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną
 • obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. przez email),
 • kontaktowania się z Państwem w tym celu związanych świadczeniem usług
 • określenie jakości naszych usług.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy:

 • Finansowe np. NIP;
 • Imię i Nazwisko;
 • Adres siedziby ew. adres rozliczeniowy i adres wysyłki;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Informacje o płatności (w tym numery kart kredytowych czy kont bankowych);

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

 • Administrator,
 • Pracownicy Administratora,
 • Podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą informatyczną oraz księgową Administratora oraz dostawcy Usług wspierający Administratora w realizacji umowy

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych Kontrahenta dotyczących realizacji umowy.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu prawa:

 • prawdo do dostępu swoich danych oraz otrzymania ich kopii:
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych:
 • prawo do usunięcia danych:
  Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem umowy.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany. W przypadku sprzeciwu co do przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz żądania usunięcia przedmiotowych danych, prosimy o poinformowanie nas o Państwa decyzji drogą mailową pod adres biuro@ppsol.pl